Ons werkgebied is de wijk Oud Charlois, een gebied met een eeuwenlange geschiedenis.

Ons werkgebied is de wijk Oud Charlois, een gebied met een eeuwenlange geschiedenis. De geschiedenis gaat terug tot vóór het jaar 1200. In het gebied voeren water en land voortdurend strijd. Sinds de middeleeuwen werd het stukje bij beetje bedijkt. In 1960 wordt bij de vernieuwing van het riool in de Frans Bekkerstraat de resten van een eenvoudig kasteel, een donjon, gevonden.

Na een dijkdoorbraak in 1373 verdween deze. De resten werden rond 1400 afgebroken. De laatste heer Jacob van Gaesbeek verkocht in 1456 zijn landgoed Putten aan Filips de Goede. Deze gaf het te leen aan zijn zoon Karel de Stoute. Vier grondheren kregen de opdracht het land te bedijken en er een kerk te stichten, die vernoemd werd naar de heilige Clemens. De naam van het gebied zou Charlois worden naar het graafschap Charolais in Frankrijk. Het tekenen van de akte in 1462 door Karel wordt gezien als het officiële begin van Charlois.

In 1895 werd Charlois een wijk van de gemeente Rotterdam. Voor de plannen voor uitbreiding van de havens had Rotterdam meer grondgebied nodig.

 
Contact

Neem contact met ons op


Bestuursleden zijn op dinsdag en donderdagochtend van 10 – 12 uur aanwezig.


Bel ons op 010-294 53 38 Mail ons op bestuur.woc@gmail.com